مرور رده

مدیریت

مدیریت؛ نقشِ زمان

پس از انشتین بود که زمان را بعد چهارم خواندند. پیش از آن انسان‌ها و دانشمندان تنها سه بعد فیزیکی برای دنیا قایل…