مهاجرت؛ لطف یا خیانت

اقوام آریایی چند هزار سال پیش اولین مهاجرت خود را آغاز کردند. یکی از مقاصد آن‌ها خاورمیانه بود. امروز این مهاجرت…

مدیریت؛ نقشِ زمان

پس از انشتین بود که زمان را بعد چهارم خواندند. پیش از آن انسان‌ها و دانشمندان تنها سه بعد فیزیکی برای دنیا قایل…